Кар’єра в компанії

Девіз компанії в роботі з персоналом:
«Люди - це найперша цінність, найбільший капітал і наше майбутнє».

Внутрішні комунікації

Відносини між працівниками компанії, незалежно від службового статусу, засновані на принципах взаємної поваги, взаємодопомоги, відкритості та командної роботи. Працівники використовують коректну форму звертання до колеги та виявляють доброзичливість і гнучкість у вирішенні спільних завдань.

Етнічна і соціальна приналежність

Стать, вік, соціальний статус, національність, етнічне походження, релігійні та політичні переконання, сімейний стан та стан здоров'я не можуть бути причиною для дискримінації та обмеження професійної діяльності. Підприємство надає рівні можливості для розвитку і зростання свого персоналу, і прагне забезпечити комфортну робочу атмосферу всім працівникам.

Принципи субординації

Працівники ТОВ «Вікторія-Феліз» діють і приймають рішення в межах наданих повноважень, визначених посадовою інструкцією, а також дотримуються принципів субординації у вирішенні виробничих питань. Вирішення питань виноситься на вищий рівень, якщо працівник або підрозділ не можуть їх вирішити самостійно, в межах встановлених повноважень.

Соціальний захист

Соціальний захист працівників компанії регламентується нормами законодавства України. Працівники мають право на відпустку та пільги, передбачені нормативними документами України. Програми мотивації та пільг для працівників компанії здійснюються відповідно до Колективного договору та документів про оплату праці.

Для якісного виконання своїх посадових обов'язків, працівникам компанії:

  • надані зручні робочі місця, обладнані сучасною офісною технікою та всіма необхідними матеріалами, що відповідають нормам Техніки безпеки;
  • відшкодовуються витрати на відрядження працівників, а також виплачуються добові у встановленому законодавством розмірі.

Можливості професійного росту

ТОВ «Вікторія-Феліз» створює умови, які дозволяють кожному працівнику — як досвідченому професіоналу, так і випускнику ВНЗ — підвищувати рівень професійної підготовки та реалізовувати свій потенціал. Ми приділяємо увагу рівню кваліфікації працівників — проводяться майстер-класи, тренінги, що дає гарантію розвитку кожного працівника в особистому і професійному планах. Розвиток працівників — запорука успіху компанії.

Саме тому ми пропонуємо:

  • Великі можливості особистого і професійного росту;
  • Значний досвід роботи;
  • Приємну атмосферу всередині колективу.