+380678157335

Технічне обслуговування

Компанія "Вікторія-Феліз" пропонує комплекс послуг з технічного обслуговування мереж зв’язку та базових станцій мобільних операторів, включно з системами кондиціювання та енергетикою базових станцій. Фахівці компанії оперативно і кваліфіковано здійснюють планові та аварійно-відновлювальні роботи, своєчасно реагують на будь-які порушення в роботі обладнання і ліквідовують несправності, організовують юридично-платіжний супровід об’єктів зв’язку та контролюють виконання умов договорів.

Наша компанія пропонує такі послуги на об’єктах:

 • Мережі зв’язку
  • Проведення охоронно-роз’яснювальних заходів для забезпечення якісного функціонування кабельних ліній зв’язку;
  • Здійснення планово-профілактичних заходів на ВОЛЗ;
  • Поточний ремонт лінійних споруд;
  • Складання кошторисів і здійснення всього комплексу робіт з капітального ремонту трас волоконно-оптичних кабелів (ВОК);
  • Вимірювання та аналіз характеристик передачі оптичних волокон ліній зв’язку. Контроль опору ізоляції (R із) поліетиленових шлангових покровів (оболонка-земля) кабелів;
  • Аварійно-відновлювальні роботи на лінійних спорудах в повному об’ємі в стислі терміни без залучення субпідрядних організацій;
  • Виконання паспортизації та інвентаризації ВОЛЗ;
  • Геоінформаційна обробка вихідних даних об’єктів зв’язку та створення картографічного сервісу існуючої топології мережі;
  • Технічний нагляд за об’єктами будівництва фахівцями компанії.
  • Вартість капітальних ремонтів ліній зв’язку зменшується за рахунок використання продукції власного виробництва.
 • Базові станції мобільних операторів
  • Організація та підтримка технічного функціонування базових станцій мобільного зв’язку;
  • Ремонт та заміна несправного активного обладнання мережі GSM, монтажні роботи з метою поновлення, реконструкції, удосконалення діючих систем та обладнання на мережах зв’язку;
  • Удосконалення, реконструкція, налаштування діючих систем передачі.
  • Сайт-менеджмент базових станцій (супровід договорів):
   • Надання послуг з юридичного супроводу базових станцій мобільного зв’язку (забезпечення юридичних підстав розміщення обладнання та його функціонування):
    • Укладання договорів оренди, сервітуту, суперфіції, послуг зберігання, інших договорів;
    • Продовження терміну дії договорів та їх переоформлення (переукладання);
    • Розірвання договорів;
    • Забезпечення контрагента всіма право установчими документами;
    • Укладання договорів страхування та оцінки орендованого майна;
    • Представництво інтересів в усіх органах Державної влади та місцевого самоврядування, в усіх судах, правоохоронних органах тощо з різних питань.
   • Організаційно-платіжний супровід:
    • Організація своєчасних та обґрунтованих періодичних оплат послуг на Базових станціях їх власникам та відповідним контрагентам, вчасна передача належним чином оформлених документів, а саме: рахунків-фактур, заявок на оплату (у разі розрахунків по договору), актів виконаних робіт (послуг), податкових накладних та інших документів, необхідних для здійснення платежів та обліку витрат за Актом передачі документів, з одночасним відображенням цих даних у базі даних;
    • Контроль правильного оформлення платіжних документів, відповідно до чинного законодавства України;
    • Щоденний контроль календарного графіку оплат для своєчасної оплати, згідно з термінами, вказаними у договорі, та надання щотижневого звіту в електронній формі щодо відхилень від графіку або ненадання необхідних документів для оплати із зазначенням таких причин.
   • Надання послуги з організації та супроводу енергопостачання:
    • Підготовка та укладення договорів електропостачання та спільного використання технологічних мереж, Договорів технічного забезпечення електропостачання споживача та надання платіжних документів для здійснення платежів за такими Договорами. Контроль дотримання їх виконання;
    • Контроль за дотриманням Правил користування електричною енергією, з урахуванням змін у законодавстві;
    • Складання та чітке дотримання графіків зняття показників лічильників, підготовки платіжних документів;
    • Вчасна передача документів: рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів зняття показників лічильника, податкових накладних та інших документів, які необхідні для здійснення та супроводження платежів;
    • Виділення лімітів споживання електроенергії;
    • Щомісячна звірка нарахувань та оплат з енергопостачальною організацією;
    • Виконання комплексу робіт з управління та юридичного супроводу Базових станцій, з метою забезпечення їх стабільного енергопостачання;
    • Захист інтересів замовника у державних органах, установах, організаціях, правоохоронних органах з питань енергопостачання;
    • Інформування про будь-які виявлені порушення на Базових станціях, що стосуються постачання електричної енергії, а також виявлених неполадок, пошкоджень, збоїв в роботі обладнання.
    • Своєчасне реагування на відключення електроенергії та здійснення заходів з відновлення електропостачання Базової станції;
    • Утримання та зберігання в належному стані виконавчої та експлуатаційної документації.
   • Обробка та облік проектної та дозвільної документації:
    • Ведення бази даних щодо наявної дозвільної, проектної та виконавчої документації по всіх Базових станціях;
    • Складання бази даних паспортів РТО всіх діючих Базових станцій;
    • Ведення бази даних зі зміни технічної конфігурації Базових станцій при зміні конфігурації радіо устаткування;
    • Перевірка відповідності побудованого об'єкта чи базової станції завданню на проектування;
    • Контроль наявності, підготовки та надання Підрядними (субпідрядними) проектними і будівельними організаціями комплектів виконавчої та експлуатаційної документації.
    • Безпосередня участь і представлення інтересів при планових та позапланових перевірках органів МНС, ДАБК, СЕС, Держгірпромнагляду;
    • Узгодження графіків планових перевірок і участь у проведенні планових та позапланових вимірів електромагнітних випромінювань вповноваженими представниками органу СЕС.
    • Замовлення, розробка, виготовлення проектної, виконавчої та іншої документації, а також внесення змін та доповнень до неї.
    • Проведення комплексу заходів щодо оформлення та отримання дозвільної та іншої документації на Базові станції;
    • Проведення повторних експертиз, отримання експертних висновків та необхідних дозволів в центральних або регіональних органах СЕС, МНС, Держгірпромнагляду, ДАБК;
    • Повторний випуск санітарного паспорта та його затвердження в відповідному органі СЕС.
    • Внесення та затвердження змін у санітарний паспорт та протоколи вимірів електромагнітних випромінювань;
 • Обслуговування систем кондиціювання
  • Технічне обслуговування кондиціонерів;
  • Усунення несправностей систем кондиціювання та виконання необхідних ремонтних робіт з метою відновлення працездатності кондиціонерів в стислі терміни.
 • Обслуговування енергетики базових станцій
  • Забезпечення безперебійного енергопостачання базових станцій мобільного зв’язку від мереж електроживлення;
  • Виконання повного комплексу робіт з технічного обслуговування електроустановок об’єктів зв’язку;
  • Виконання аварійно відновлювальних робіт при пошкодженнях підземних та повітряних кабельних ліній електроживлення, трансформаторних підстанцій, пристроїв вводу та розподілення електричної енергії об’єктів.
  • Обслуговування акумуляторних батарей систем гарантованого енергопостачання, виконання робіт тестування та відновлення батарей різної ємності;
  • Виконання повного комплексу робіт з повірки та заміни приладів обліку електроенергії;
  • Технічне обслуговування та ремонт розподільчих пристроїв, трансформаторних підстанцій повітряних та кабельних ліній електропередач;
  • Забезпечення безперебійного електроживлення за допомогою пересувних дизель-генераторних установок ;
  • Обслуговування систем захисного заземлення та блискавко-захисту об’єктів зв’язку. Відновлення вказаних систем в разі виявлення невідповідності параметрів за результатами випробувань. Надання відповідних протоколів результатів вимірів;
  • Виконання робіт з заміни технічно зношеного електрообладнання, реконструкції та модернізації систем гарантованого енергопостачання.

Компанія оснащена власною електротехнічною лабораторію (ЕТЛ-35К), бензогенераторними установками потужністю від 5 кВт до 12 кВт, сертифікованими приладами та інструментом, що дає можливість:

 • Виконання повного спектру оптичних та електричних вимірювань на ВОЛЗ та мідних лініях зв’язку;
 • Виконання електричних вимірів на електроустановках до та понад 1000 В;
 • Монтаж обладнання об’єктів мережі GSM, що включає обладнання трансмісії та/або електронне обладнання базових станцій з системою інфраструктури та системою електропостачання,
 • Монтаж оптичного обладнання систем телекомунікацій та зв’язку – оптичних мультиплексорів, волоконно-оптичних кабелів та їх кінцевих пристроїв. Виконання необхідних налаштувань та регулювань систем передач інформації.

В наявності усі дозвільні документи для проведення робіт на електромережах до та понад 1000 В.