Будівництво комунікацій

Проектування і геодезія

Компанія "Вікторія-Феліз" самостійно виконує проектно-вишукувальні роботи, без залучення інших організацій.

Проектний відділ компанії здійснює збір початкових даних, інженерний огляд, розробку та узгодження проектної документації, отримує дозвільну документацію на будівництво та введення об’єктів в експлуатацію.

До складу відділу входять чотири геодезичні групи, які повністю оснащені необхідним парком приладів та техніки, що дозволяє самостійно виконувати топографо-геодезичну зйомку в масштабах М: 500, М: 1000, М:2000.

Фахівці компанії виконують топографо-геодезичні, картографічні роботи, здійснюють комплекс проектних робіт, виготовляють робочі креслення, лінійні паспорти трас ВОЛЗ та інших комунікацій.

Будівництво

Будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку на сьогодні є пріоритетним напрямом розвитку сфери інформатизації України.

Складність та висока технологічність цього процесу потребує застосування сучасних технологій прокладання, монтажу та вимірювання кабельних ліній зв’язку.

Дотримання технологічних процесів будівництва забезпечують наявні в штаті підприємства Виробничо-Технічний та Кошторисний відділи, які щоденно виконують моніторинг стану кожного об’єкту будівництва, здійснюють інженерно-технічний супровід об’єктів, контролюють якість виконання будівельно-монтажних робіт, забезпечують взаємодію з замовниками, проводять легалізацію вже збудованих мереж та комунікацій.

Наша компанія має достатній досвід і технічне забезпечення для сучасного та якісного будівництва таких мереж:

 • Лінії зв’язку (ВОЛЗ);
 • Електропостачання;
 • Водопостачання;
 • Газопостачання;
 • Каналізації.

Виконання повного комплексу робіт з будівництва інженерних комунікацій враховує:

 • Безтраншейне прокладання комунікацій безпосередньо в ґрунт вібраційними кабелеукладачами:
  • Технологія застосовується для будівництва волоконно-оптичних ліній зв’язку, прокладання силових кабелів електропостачання, поліетиленових труб для захисту кабелів зв’язку, пластикових труб з малим діаметром (до 100 мм), за допомогою спеціальних кабелеукладачів, які оснащені вібраційними плугами (ножами).

   Переваги застосування даної технології полягають у:

  • Великій швидкості прокладання;
  • Маневреності;
  • Незмінній глибині прокладання;
  • Паралельному прокладанню сигнальної стрічки;
  • Самостійному навантажуванні та розвантажуванні барабанів з кабелями;
  • Самозаглибленні кабельного ножа.
  • Використання вібраційних кабелеукладачів дає можливість прокладати до 1000 км кабельних ліній зв’язку на рік.

 • Будівництво переходів під природними та штучними перешкодами методом горизонтально-направленого буріння (ГНБ):
  • Технологія застосовується для безтраншейного будівництва і відновлення підземних комунікацій, у випадку складності або неможливості виконання робіт традиційними методами. Її використовують в будівництві нових підземних інженерних мереж, ремонтно-відновлювальних роботах існуючих трубопроводів зі збільшенням їхнього діаметру та пропускної здатності.

   Застосування методу ГНБ дозволяє:

  • Зберегти природний ландшафт та екологічний баланс річок, озер, а також інфраструктуру міст, існуючі підземні комунікації;
  • Виконувати роботи в ґрунтах будь-якої складності - від насичених водою "плавунів" до гірських порід;
  • Постійно контролювати точність процесу буріння та коректувати його за допомогою спеціальних систем локації;
  • Будувати без зупинення руху автомобільного та залізничного транспорту, відновлення зелених насаджень та об’єктів міської інфраструктури;
  • Зменшити вартість робіт - не потрібно залучати додаткову робочу силу та землерийну техніку.
 • Прокладання комунікацій в траншеях за допомогою траншеєкопачів та екскаваторів;
 • Монтаж та вимірювання електричних кабелів та кабелів зв’язку (волоконно-оптичних та мідних);
  • Використовуючи сучасні технології, кваліфіковані атестовані фахівці здійснюють такі електромонтажні роботи:

  • Вимірювальні роботи на мережах до 35 кВ;
  • Монтаж і пуско-наладочні роботи електроустаткування до 35 кВ;
  • Прокладання дротів та кабелів;
  • Монтаж кабельних ліній постійного і змінного струму;
  • Монтаж декоративного освітлення будинків і приміщень;
  • Монтаж силового й освітлювального устаткування
  • Виконання робіт із заземлення; обладнання засобів захисту від блиcкавок.;
  • Випробування кабельних ліній та електроустаткування;
  • Монтаж систем і приладів обліку електроенергії;
  • Монтаж і реконструкція електротехнічного устаткування та установок;
  • Монтаж і ремонт ввідно-розподільчих пристроїв, щитів, щитків;
  • Ремонт допоміжного устаткування, енергоустаткування;
  • Здавання об'єктів службам Енергонагляду.
  • Велика увага приділяється якості вихідних матеріалів та устаткуванню.

 • Будівництво та монтаж регенераційних пунктів (НРП);
 • Облаштування контрольно-вимірювальних пунктів.

Технічний нагляд

Компанія має ліцензію та фахівців, що пройшли сертифікацію, для здійснення комплексу робіт з технічного нагляду за будівництвом комунікацій:

 • Відповідність збудованого об’єкта до проектної та нормативної документації;
 • Контроль якості використаних матеріалів;
 • Дотримання технологічних процесів на об’єкті будівництва;
 • Скорочення термінів будівництва;
 • Зниження вартості будівництва;